Bases Ral·li fotogràfic 2018

III Ral·li fotogràfic de l’Havana

Dia: Dissabte  26/05/2018 a les 9 h del matí

Objectius: Promoure els valors culturals, artístics, històrics i turístics del barri.

Participants: Tothom que ho desitgi, aficionats i professionals. Per participar al ral·li s’haurà de fer una aportació de 2€ per adult, excepte socis de l’AVVHiR. Per a nens fins a 12 anys la participació serà gratuïta.

Horari: De 9 a 13 h. pels diferents carres del barri i el passeig del Callao

2 Categories: Càmara fotogràfica digital i telèfon mòbil

Tema:  En el moment de ratificar la inscripció es lliurarà al participant un paper amb tres temes i un plànol dels límits del Barri de l’Havana. Totes les fotos s’hauran de lliurar en suport digital. Es lliurarà com a màxim una foto per tema. No és obligatori participar en els tres temes. Una mateixa persona pot participar en les dues categories.

Inscripcions: El mateix dia 26 de Maig 2018 de 9 a 11h al Casal de l’Havana situat al Camí Ral 161.

Suport: Digital (JPG). No s’acceptarà cap mena de retoc a la foto original en la categoria de màquina fotogràfica digital . S’hauran de lliurar les fotografies al Casal de l’Havana abans de les 13:00 del 26/05/2018.

Premis:  Trofeu i productes de cortesia per a la millor fotografia de cada tema en categoria càmera fotogràfica digital i un trofeu i productes de cortesia per a la millor fotografia en categoria telèfon mòbil. Una mateixa persona no podrà rebre dos premis.

Jurat: Estarà format per 2 persones relacionades amb el món fotogràfic i  1 representant de l’AVVHiR. El seu veredicte serà inapel·lable.

Lliurament dels premis: Tindrà lloc el 7 de juny de 2018 a partir de les 20:00 al Casal de l’Havana, acompanyat d’una Tertúlia sobre Fotografia.

Drets: L’AVVHiR únicament es reserva l’opció de poder utilitzar o reproduir les fotos guanyadores, fent-hi constar el nom de l’autor, per a fins de promoció culturals o socials del propi concurs o de l’AVVHiR.

Normes complementàries: La participació en aquest ral·li fotogràfic comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases, així com l’acceptació de les directrius i els canvis que l’organització pugui fer per causes justificades. L’AVVHiR i l’organització no es fan responsables de cap accident que hi pugui haver per causes alienes a la seva voluntat, ni dels danys personals o materials que puguin patir els participants o els seus acompanyants, ni dels que puguin ocasionar. L’AVVHiR i l’organització no es fan responsables de l’existència de drets a tercers en les obres presentades, així com de la reclamació per drets d’imatge.

Qualsevol

aspecte no contemplat en aquestes bases serà resolt segons el criteri de l’organització.

 

Aquí pots descarregar les bases del ral·li fotogràfic en PDF